Voor en na het droog blazen van de vacht. (herder)